Lokalita

Lokalita, kde bude stáť „Nová Priekopa II.“, ponúka výborné miesto pre život svojich obyvateľov, najmä vďaka tomu, že dom sa nachádza v zabývanej rezidenčnej časti, kde je veľa zelene a všade je blízko. V pešej vzdialenosti sa od bytového domu nachádzajú Základná škola s materskou škôlkou J.V. Dolinského, Stredná odborná škola dopravná na ul. Zelenej, viaceré zdravotnícke zariadenia, lekárne, obchody a ostatná občianska vybavenosť. Bytový dom je v dosahu MHD, v priebehu niekoľkých minút sa môžete dostať do všetkých mestských častí Martina a Vrútok.

Parkovisko pri bytovom dome bude dopravne napojené z ulice J.Š. Šikuru. Takisto vstup pre peších je zabezpečený z existujúceho chodníka, ktorý vedie súbežne s ulicou J.Š. Šikuru. Benefitom územia je novovybudovaný chodník s verejným osvetlením pre peších, ktorý vedie v bezprostrednej vzdialenosti bytového domu a ktorý prepája celé územie medzi ulicami J. Š. Šikuru a Volgogradská.

SITUÁCIA BYTOVÉHO DOMU

MÁTE ZÁUJEM O BLIŽŠIE INFORMÁCIE?